EN social social social

no women no art - nie ma sztuki bez kobiet

Rozwiązanie Stowarzyszenia

Likwidatorka Stowarzyszenia NO WOMEN NO ART wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322034 podaje do publicznej wiadomości, że Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 29 czerwca 2019 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia.W związku z powyższym wzywa się do zgłaszania ewentualnych roszczeń i wierzytelności w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. na adres: promocja@nowomen-noart.pl