PL social social social

no women no art - nie ma sztuki bez kobiet

Agnieszka Jakimiak

Dramaturżka i eseistka. Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim i studentka dramaturgii na Wydziale Reżyserii krakowskiej PWST; recenzentka teatralna i filmowa, laureatka I miejsca w Konkursie o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka. Współpracowała z reżyserami: Radosławem Rychcikiem („Ból fantomowy”), Katarzyną Szyngierą (spektakle: „Przypisy do Powstania”, „Autobus jedzie”), Weroniką Szczawińską („Jak być kochaną”, „Re//mix Zamkow: 2 albo 3 rzeczy które o niej wiem”, „Artyści prowincjonalni”). Wyreżyserowała czytanie performatywne „Głosów wśród nocy” Stanisława Brzozowskiego w Instytucie Teatralnym, prezentowane w Warszawie i Krakowie. Publikowała na łamach „Dwutygodnika”, „Didaskaliów”, „Kina”, „Res Publiki Nowej”, „Ha!artu”. Jej sztukę „Jak być kochaną” opublikował miesięcznik „Dialog”. Za ten sam tekst została wyróżniona w branżowej ankiecie miesięcznika „Teatr” („Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2011-2012”).

RE//MIX: Lidia Zamkow: 2 albo 3 rzeczy, które o niej wiem / reż. Weronika Szczawińska

14.10.2013, g. 20.00, CK Zamek (Scena Nowa), bilety: 20 zł